CHÍNH SÁCH CHO KHÁCH HÀNG SỈ

Khách hàng sỉ sẽ có chính Sạch giá phù hợp để trở thanh đối tác của GISA. Tất nhiên, kèm theo đó đơn hàng phải đạt mức sàn nhất định. Liên hệ cùng GISA để Chúng ta cùng hợp tác và đưa các Sản phẩm Tử tế đến gần hơn với nhiều Khách hàng hơn.

Chân thành cảm ơn!

Form đặt hàng nhanh cho quý khách