CHÚNG TÔI LÀ GFOOD, CHÚNG TÔI ? BẠN

 

?? Gfood ??  Good food, Great food, Green food.

? ? Gfood mong muốn góp một chút hương thơm giữa chốn Thực phẩm Bẩn.

Sẽ rất khó…khi chọn đường ngược gió…nhưng Gfood tin  “cứ đi lâu sẽ thành đường”, dùng thực phẩm Sạch lâu sẽ thành Nếp… sẽ có trào lưu tẩy chay Thực phẩm Bẩn chứ không phải tâm lý tặc lưỡi “Ăn ít chắc không sao”… bởi ăn Sạch, ăn An toàn sẽ trở thành xu thế không chỉ cho Sức khỏe của mình, của Gia đình, của Cộng đồng mà còn vì giống nòi của Dân tộc.

?? Gfood cam kết: Thực hiện Kinh doanh Tử tế, bán những Sản phẩm Sạch, An toàn, truy xuất nguồn gốc rõ ràng.
?? Kim chỉ nam: Good food, Happy life
?? Với niềm tin: Thực phẩm Sạch, Thực phẩm Tốt sẽ giúp Cuộc sống chúng ta Hạnh phúc hơn…