Xem giỏ hàng “Đậu khuôn sạch GISA” đã được thêm vào giỏ hàng.

Vỏ cuốn Ram Hà Tĩnh (100 lá)

50.000 40.000

Hotline: 0972.034.396